tel: +48 59 841 16 05
biuro@et.cetera.pl
ul. Kaszubska 18
Następne zdjęcie Następne zdjęcie

Lasek północny

Kiedyś

Położone w północno-wschodniej części miasta wzgórza, dawniej nazywano “Długimi” (Langenberge) lub też “Lohmühlsberge”. Nazwa “Lohmühlsberge” pochodziła od młyna, stojącego do dnia dzisiejszego u wejścia do doliny, w której to bierze swój początek, uchodzący do Słupi strumień. Pierwotnie mieszkańcy Słupska używali tego terenu, jako pastwiska dla świń. Nazwa Waldkater zaczęła funkcjonować przed 1889 roku. W latach osiemdziesiątych XIX wieku rajca miejski Karl Schrader założył park o powierzchni 87 hektarów. Środki na ten cel wyłożyli konsul Hermann Küster i kupiec Julius Otte. W parku leśnym zasadzono różne odmiany drzew, w tym 40 rozmaitych gatunków iglaków. Główna droga w parku miała charakter wybitnie spacerowy i ukazywała atuty Lasku Północnego. Malowniczości nadawał wijący się na dnie doliny strumień i utworzone poprzez budowę grobli sześć małych stawków, których powierzchnie porastały lilie wodne.

Dziś

Po 1945 roku duża część ścieżek przestała istnieć, a stawy zostały zasypane. Dziś jest to obszar o powierzchni 170 ha, będący terenem rekreacyjno - wypoczynkowym mieszkańców miasta. Lasek Północny leży na terenie bogato urozmaiconym hipsometrycznie i jest pozostałością dawnych kompleksów leśnych. Na jego walory składają się bogaty gatunkowo drzewostan (sosny, świerki, brzozy, buki, dęby) oraz alejki spacerowe. W ciągu ostatnich kilku lat park z powrotem nabiera blasku. Utworzono kilka stawów, uregulowano koryto strumienia, a także zrobiono przepusty i groble.

Projekt i realizacja: www.wizjostudio.pl